Ekstra projekter

er projekter fra tidligere års årskataloger hvor vi har rester på lageret, de tilbydes derfor kun så længe lager haves.

Han gik sig over sø og land

1. - 3. klasse

Marias bebudelse, juleevangeliet, den barmhjertige samaritaner, vandringen på søen og påskefortællingen. Kan man egentlig stadig finde mening i så gamle tekster? Eleverne inviteres i dette projekt til at spejle fortællingerne i egne oplevelser og tanker.
På et interaktivt kort går de på opdagelse i det land, hvor fortællingerne stammer fra. Herigennem får de også viden om, at fortællingerne har betydning for mange kristne i hele verden, og at de er knyttet til et helt bestemt geografisk område.

Man kan da ikke gå på vand

5. - 7. klasse

Her møder I en dreng, der øver sig i at se verden og bibelske tekster med forskellige briller. Han opdager, at ord og begreber kan være både konkrete, metaforiske og symbolske. Eleverne ser en tegnefilm, hvor en dreng læser den bibelske fortælling om Vandringen på søen med tre forskellige briller.
Projektet afrundes med et skriveværksted designet af forfatter Mette Vedsø. Via forskellige ord-skulpturer kommer projektets briller i spil, og alle elever laver skriftlige værker, som viser, at der altid er flere perspektiver på tilværelsen.

Påsken i 3 kunstarter

5. - 7. klasse

Hvad er det for en lysende skive Jesus har om hovedet? Kan man høre stemninger i musik? Og hvad har Narnia egentlig med påsken at gøre? Eleverne arbejder med påskefortællingen i litteratur, billedkunst og musik, og møder både moderne og historiske udtryksformer.
Til projektet hører en hjemmeside med animerede kunstbilleder, musikfiler og små undervisningsfilm. Forløbet afsluttes med, at eleverne laver collagearbejde over tre-klangen liv-død-ny begyndelse.

Flugt

8. - 10. klasse

Hvad vil det sige, at rejse uden at se sig tilbage? Og kan man regne med at møde hjælp? Projektet tager afsæt i den animerede dokumentarfilm Flugt. Her får eleverne etik-brillerne på, og debatterer hvad der er det rigtige at gøre i forskellige dilemmaer, der opstår i forbindelse med flugt. Der er nedslag på næstekærlighedsbegrebet og lignelsen om den barmhjertige samaritaner.
Til projektet er udarbejdet et lokalhistorisk tillæg om de flygtninge, der sejlede ind til Rødbyhavn og Klintholm havn i forbindelse med 2. verdenskrigs afslutning.