Man kan da ikke gå på vandet

Her møder I en dreng, der øver sig i at se verden og bibelske tekster med forskellige briller. Han opdager, at ord og begreber kan være både konkrete, metaforiske og symbolske. Med til forløbet følger en lille kasse, der viser, at der altid er flere sider af en sag. Eleverne ser tegnefilm og laver ordskulpturer der viser, hvilke briller de selv ser med.  

Verden tager sig forskelligt ud, alt efter hvilke briller man ser den igennem - og sådan forholder det sig også med tekster. Vi ser og læser altid verden fra det sted, vi selv står. Vi ser en del, mens noget andet forbliver skjult. I projektet her præsenteres dette med brillen som metafor for forskellige synsvinkler.

Eleverne arbejder med metaforen som en erkendelseskategori, der illustrerer, at menneskers blik og perspektiv på tilværelsen sjældent er helt ens. Metaforforståelsen leges ind med ”brillefodbold” og andre øvelser.

De forskellige perspektiver introduceres i en tegnefilm, hvor en dreng læser fortællingen om Vandringen på søen med tre forskellige briller. Eleverne læser derefter to andre bibelske tekster med projektets briller, og undersøger om brillerne repræsenterer forskellige pointer i teksterne. 

Gennem hele forløbet arbejder eleverne med en lille kasse, hvor kassens sider repræsenterer forskellige udlægninger af et begreb eller en tekst. Kassen indgår også i projektets kirkebesøg, hvor eleverne erfarer, at også i kirkerummet kan ord og begreber betyde andet og mere, end det man kan se med det blotte øje.

Projektet afrundes med et skriveværksted designet af forfatter Mette Vedsø.

Via forskellige ord-skulpturer kommer projektets briller i spil og sættes i relation til metaforen VEJ. Alle elever producerer tre skriftlige værker, som viser, at der også altid er flere mulige perspektiver på tilværelsen.

Målgruppe: 5.-7. klasse

Fag: Dansk og kristendomskundskab

Lektioner: 8-12

Periode: September - juni

Projektet indeholder:
Lærervejledning
Spørgsmålskort
Små kasser
Hjemmeside
Besøg i den lokale kirke

Tilmelding senest: 1. november 2024