Fra Betlehem til Jerusalem Spec. kl. 4. - 6. klasse

Kun for specialklasser. Målgruppen er elever med autismespektrumsforstyrrelser - ASF. 
Projektet er opbygget over konkrete genstande i smukt skrin, elevhæfter, klistermærker, korte tegnefilm og enkle let afkodelige illustrationer.

Visuelt og stringent 
Projektet anvender en visuel formidlingstilgang samt fine konkrete genstande som facilitator for læring.
Gennem arbejdet med den historiske Jesus og den fortalte Jesus, opnår eleverne indsigt i, hvorfra kristendommen udspringer, hvad der kendetegner den som religion, samt hvordan kristendommen gennem mere end 1000 år har sat sine spor i vores samfund.
Der tages udgangspunkt i, hvad man ifølge historievidenskaben kan sige om Jesu eksistens og livsforløb, og projektet indledes med, at eleverne ser en explainerfilm om den historiske Jesus.
Herefter arbejder eleverne med 8 korte tegnefilm om Jesu liv. Til hver fortælling er knyttet en genstand som visuel igangsætter.
Eleverne arbejder i elevhæfter med differentierede opgaver, landkort og klistermærker. For at imødekomme elever med ASF, der foretrækker at kommunikere på engelsk, findes tegnefilm og flere elevopgaver også oversat.

Kirkebesøg
Forløbet afsluttes med et kirkebesøg i den lokale kirke, hvor eleverne møder en underviser med ASF-erfaring. Her knyttes projektets genstande til steder og ritualer i kirken.

Målgruppe: Elever med ASF 4.-6.klasse

Fag: Kristendomskundskab

Lektioner: 8-14 + kirkebesøg

Periode: September - juni

Projektet indeholder:
Lærervejledning
Elevhæfter og klistermærker
Hjemmeside med tegnefilm
Skrin med genstande
Kirkebesøg

Tilmelding senest: 12. august 2024