Påsken gennem tre kunstarter 5. - 7. klasse

Kristendommens største højtid er påsken. Den er i tidens løb blevet kunstnerisk fortolket på utallige måder, og gennem dette projekt skal eleverne gennem æstetiske læringsprocesser arbejde med påskefortællingen i litteratur, billedkunst og musik.

Projektet indledes med at eleverne møder påskeberetningen gennem orgelmusik og film med optegning af frescomalerier.

Efterfølgende arbejder eleverne videre i klassen med særlig fokus på Skærtorsdag, Langfredag og Påskedag. Der lægges op til, at eleverne i denne proces også møder moderne udtryksformer.

Forløbet afsluttes med et produkt, som samler op på projektets tema.

Fag: Kristendomskundskab og dansk

Lektioner: 9-15

Projektet indeholder:
Lærervejledning
Elevhæfter
Hjemmeside

Tilmeldingsfrist: 1. november 2024