På sporet af Jesus

Alle 4. klasser indbydes til oplevelsesdagen På sporet af Jesus. Her vil de møde ypperstepræsten Kajfas, som sender dem ud for at finde Jesus. Undervejs møder de forskellige vidner som kaster lys over hvad Jesus egentlig står for. Dagen slutter med en fest med jødisk musik og kædedans, frugt, boller og juice og her møder de selvfølgelig også Jesus.  

Eleverne møder udklædte aktører i rollerne som: 

  • Ypperstepræsten Kajfas fra Jerusalem 
  • Tolderen Zakæus fra Jeriko 
  • En rabbiner fra Nazaret 
  • En fisker ved Geneserat sø 
  • Maria fra Magdala 
  • En krovært i Betlehem 

 

Inden oplevelsesdagen: 

Med udgangspunkt i det tilsendte undervisningsmateriale, forbereder læreren eleverne så de kender til de personer og fortællinger de kommer til at møde. De laver også små rekvisitter som skal medbringes til oplevelsesdagen og øver en sang.  

På sporet af Jesus foregår i år kun i Maribo og der er maksimalt plads til 20 hold. 

Skriv eventuelt i tilmeldingen om I vil komme fra 9-11:30 eller 11-13:30

Målgruppe:  4. klasse

Fag: Kristendomskundskab,
musik og billedkunst

Lektioner: 6 samt en
oplevelsesdag

Periode: September
Maribo 20/9-24

Projektet indeholder:
Lærermateriale
Oplevelsesdag

Tilmelding senest:

12. august 2024
Max 20 klasser