Klosterliv - Nykøbing 3. - 4. klasse

En dag som munk i Nykøbing kloster

Tag eleverne med tilbage til det 15. århundredes klosterliv i Nykøbing

Projektet lægger op til, at eleverne besøger Nykøbing klosterkirke og de her leger franciskanermunke i et par timer. De skal bl.a. arbejde i et skriveværksted, sangværksted og urteværksted.

Nykøbing kloster var oprindeligt et franciskanerkloster, der arbejdede ud fra Frans af Assisi ideer om at hjælpe de fattige, passe på naturen og reformere middelalderens kirke.

Som munke og nonner er eleverne bl.a., forpligtede på at gøre gode gerninger, enten i kirken eller tilbage på skolen skal de derfor arrangere og udføre gode gerninger.

Eleverne skal i projektet bl.a. arbejde med og lære om:

  • Middelalderkirkens klosterbevægelse med fokus på Nykøbing Kloster
  • De kristne grundbegreber barmhjertighed og næstekærlighed

 

 

 

Målgruppe:  3. - 4. klasse

Fag: Kristendomskundskab og historie

Lektioner: 4 lektioner i Nykøbing
2 lektioner i skolen

Periode: September - Juni

Projektet indeholder:
Undervisningsoplæg og drejebog for besøgsdagen
- modtages på mail

Tilmelding senest:
1. november 2024