Han gik sig over sø og land 1. - 3. klasse

fem udvalgte fortællinger fra Bibelen

I dette undervisningsmateriale kommer eleverne til at arbejde med fem fortællinger fra Det Nye Testamente: Maria Bebudelse, Juleevangeliet, Den barmhjertige samaritaner, Vandringen på søen og Påskefortællingen med fokus på Peters svigt.

I arbejdet med de bibelske fortællinger og deres betydning møder eleverne de tilværelsesspørgsmål, som historierne lægger op til og giver et muligt svar på. Eleverne inviteres til at spejle de gamle fortællinger i deres egne oplevelser og tanker, og således opnå en bevidsthed om, at de spørgsmål, som var vigtige for 2000 år siden i et fremmed land, også er spørgsmål, som kan være vigtige for os i dag.

Til projektet er knyttet en hjemmeside, hvor eleverne på et interaktivt kort kan gå på opdagelse i det land, hvor fortællingerne stammer fra. Herigennem får de viden om og forståelse for, at fortællingerne både har betydning for mange kristne i hele verden, og at de traditionelt er knyttet til et helt bestemt geografisk område.

Fag: Kristendomskundskab og dansk

Lektioner: 7-10

Projektet indeholder:
Lærervejledning
Hjemmeside med interaktivt kort

Tilmeldingsfrist: 1. november 2024