Luk døren for Helvede 7. - 9. klasse

Svovlsøer, syndere og Satan. Horn, hove og hugtænder.
Helvede beskrives som et frygteligt sted, hvis pinsler og plager med stor detaljerigdom er gengivet i billedkunsten, i folketroen og i populærkulturen.
De fleste af disse forestillinger stammer ikke fra Bibelen, men fra værket Den Guddommelige Komedie skrevet af Dante Alighieri i begyndelsen af 1300-tallet.
Men hvordan endte det med at være sådan? Og hvorfor er det stadig, 700 år senere, Dantes version af Helvede, der er den dominerende i den folkelige forståelse?

 

Dante og Wung-Sung
Eleverne skal arbejde med Den Guddommelige Komedie som graphic novel, samt den nyskrevne novelle Enden på komedien af Jesper Wung-Sung.

Med afsæt i teksterne skal undersøges:

  • Hvad begreberne lykke og lidelse indeholder, og hvordan de kommer til udtryk i teksterne.
  • Hvordan Den Guddommelige Komedie benytter sig af intertekstualitet, deler fællesstof og opbygning med andre religioner og kulturer end den kristne.
  • Hvordan Den Guddommelige Komedie har påvirket og stadig påvirker populærkulturelle og folkelige helvedesforestillinger.
  • Hvilke forestillinger der er om Helvede i Folkekirken i dag.

Målgruppe: 7.-9. klasse

Fag: Kristendomskundskab og dansk

Lektioner: 8-10

Periode: September juni

Projektet indeholder:
Lærervejledning
Graphic novel
Novelle af Jesper Wung-Sung
Vejledning til collagearbejde
Prøveoplæg
Kirkebesøg

Tilmelding senest:
12. august 2024