Hvor der er vand er der liv 3. - 4. klasse

Lydfortællinger i kirken
Som en central del af forløbet skal eleverne på et sanseligt kirkebesøg, hvor de skal lytte til to “lydbilleder” skabt af teaterfolkene bag teatret Carte Blanche. Det er poetiske og fortættede fortællinger, som eleverne lytter til i kirkerummet og efterfølgende reflekterer over. Som et led i kirkebesøget planter eleverne frø til en fælles have.

I Natur og teknologi skal eleverne undersøge vandets kredsløb, og også skabe deres eget lukkede vandkredsløb.
I kristendomskundskab arbejder de med de to skabelsesberetninger og med fortællingen om sædekornet, samt med refleksioner over vandets og frøets symbolske betydning for tilværelsen. I dansk undersøges og fortolkes både visuelle og auditive udtryksformer.

Hvor tit mon du tænker over vandets alder?

..Tænker over det kredsløb, der får det 10.000 år gamle vand til at cirkulere fra undergrunden, gennem jordlagene, ind i planternes rødder, op i skyerne, ind i duggens dråber, ind igennem huden og ud i alle kroppens celler. Når vi følger vandet, følger vi også menneskets forbundethed med verden – og den er da for vild!

Målgruppe:  3.- 4. klasse

Fag: Kristendomskundskab, dansk
og natur&teknologi

Lektioner: 8 + kirkebesøg 

Periode: Januar - Juni 2025

Projektet indeholder:
Lærervejledning
Elevhæfter
Kirkebesøg

Tilmelding senest:
1. november 2024