Knust og samlet på ny

Kan ord og guld lime tilværelsen sammen, når den går i tusind stykker? 

Projektet åbnes med et videoværk af den peruvianske kunstner Karen Macher Nesta, hvor hendes selvportræt, formet i porcelæn, smadres og går i tusinde stykker. Hun samler stumperne og limer dem sammen med guld. Hver skramme og hvert skår former hende på ny og gør hende værdifuld og skøn på nye måder. 

Kristendomsfagligt arbejdes der med fortællingen om Job og opstandelsen som perspektiver på det at livet går i stykker og samles til noget nyt. Derudover behandler projektet teodice-problematikken. For hvor eller hvem er Gud, når verden går i stykker? Er det Guds skyld? Er det menneskets? Eller er det et livsvilkår, som det religiøse sprog forholder sig til gennem narrativer, kunstbilleder og begreber? Hvad siger religionerne om dette? 

Eleverne arbejder med den filosofiske samtales fem trin, hvor de taler ud fra egne erfaringer suppleret af litteraturens udtryk for det knuste, forandringen og fornyelsen. De arbejder med et analytisk blik, hvor forskellige antagelser om at være knust og samlet systematiseres.  

Med materialet følger en vejledning til, hvordan I selv i klassen kan arbejde med et kreativt produkt, hvor noget bliver knust og samlet på ny. 

De 10 først tilmeldte klasser inviteres til en kunst- og skriveworkshop på 4 lektioner, hvor en forfatter fra Poesiens hus inspirerer til at skrive tekster om stumper og skår, der samles til nye betydninger. Workshoppen vil fysisk placeres et centralt sted, så klassen har mulighed for at transportere sig. Præcis beliggenhed besluttes, når vi kan se hvilke skoler der ønsker workshop.

Målgruppe: 7.- 10. klasse. 

Fag: Dansk og kristendomskundskab

Lektioner: 5-8

Periode: Jan.-marts

Projektet indeholder:
Lærervejledning
Hjemmeside
Kunst- og skriveworkshop

Tilmelding senest:
15. oktober 2023