Hvælvingens hemmeligheder

Hjælp dine elever med at afsløre kalkmaleriernes hemmeligheder og giv dem et overblik over sammenhængen mellem de centrale fortællinger i Bibelen. Mange elever kender fortællingerne om Adam og Eva eller Jesus på korset. Men ved de også, hvordan Bibelen hænger sammen, med spejlinger mellem det Nye og det Gamle Testamente.

Med en kort film, hvor kalkmalerierne vha. animation bliver gjort levende, vil eleverne få spundet tråde mellem bibelens fortællinger.

(Vi inviterer klasserne til at se filmen i en særlig kuppel opsat i en lokal kirke. Her kommer eleverne til at ligge under de hemmelighedsfulde hvælvinger og få en helt særlig filmoplevelse med tilknyttede aktiviteter. Filmen kan også ses i klassen.)

Vi har fuldt booket i de tre uger vi har filmkuppelen, så det er ikke længere muligt at tilmelde sig projektet med filmkuppelbesøg. 

Med undervisningsmaterialet får læreren hjælp til at udfolde filmens historier og pointer. Først introduceres eleverne overordnet til kalkmalerier og deres samtid, middelalderen. Dernæst findes tre forslag til fordybelsesområder, hvor eleverne vil arbejde med Bibelens kronologi, udvalgte bibelhistorier og få nøgler til at "åbne" kalkmaleriernes hemmeligheder. Som afslutning på projektet skal eleverne selv arbejde kreativt med billedfortælling.

Projektet med alle faserne kan køres i et stræk, men man kan også vælge at bruge fordybelsesområderne som små særskilte undervisningsforløb efterfølgende.

TILMELD DIN KLASSE HER

Målgruppe: 4.-6. klasse

Fag: Dansk, historie
og kristendomskundskab

Lektioner: 6-15

Periode: Okt.-nov.

Projektet indeholder:
Lærervejledning
Klassesæt af ”foldebibel”
Hjemmeside
Besøg i filmkuppel

Tilmelding:
Senest 20. august 2023

DER ER LUKKET FOR TILMELDINGER MED KUPPELBESØG, MEN MAN KAN GODT BESTILLE MATERIALET UDEN KUPPELBESØG