Formet af ler 1. - 4. klasse

 

Gør skabelsesmyterne levende og konkrete. Med udblik til skabelsesmyter fra oldtidens Egypten og det sudanesiske Shilluk-folke, gør projektet eleverne fortrolige med de to skabelsesmyter fra Det Gamle Testamente på en kreativ og skabende måde, når eleverne selv skal forme væsner af ler. Projektet afsluttes med et nyudviklet brætspil. 

Læs mere og tilmeld


Lys og mørke 3. - 5. klasse

 

Salmer om lys og mørke er i fokus i årets salmesangsprojekt. Salmerne kobles med kunstbilleder og Skagensmalerne. Med stor fællessangs-afslutning i hhv. Vordingborg kirke og Maribo Domkirke og lærerkursus på Statens Museum for Kunst. 

Læs mere og tilmeld


Bibeleventyret 4. - 5. klasse

 

Tilbud om gæstelærer: Lad eleverne få styr på Bibelen og de mange historier på en sjov og engagerende måde. Eleverne lærer på kort tid en lang række bibelske historier, deres sammenhæng og Bibelens geografi. 

Læs mere og tilmeld

Den store tidsrejse 3. - 4. klasse

 

Tag eleverne med på en tidsrejse. Gennem en nyproduceret tegneserie om børnene Alfred og Ida oplever eleverne en dramatisk fortælling om kirkens historie og kristendommens udvikling i Danmark gennem 1000 år. Projektet afrundes med et kreativt forløb, hvor eleverne bygger flotte modelkirker fra forskellige tidsaldre.

Læs mere og tilmeld


Fisk - det er der ingen ben i 4. - 6.

 

Hvorfor er der fisk bag på nogle biler? Og hvilken betydning har fisken som kristent symbol? Eleverne skal arbejde med tre bibelske fortællinger om fisk, lære om fisk rent naturvidenskabeligt og selv fremstille kreative produkter med fisketema.

Læs mere og tilmeld


Riddere og ridderdyder 3. - 4. klasse

 

I samarbejde med Danmarks Borgcenter udbydes et forløb om riddere, ridderdyder og om vendernes rolle på Sydsjælland, Lolland og Falster. Eleverne arbejder med udvalgte bibeltekster og lærer at danse, lege og lave sværd som i Middelalderen. Tilbud om rundvisning for en række klasser samt lærerkursus på Borgcenteret. 

Læs mere og tilmeld


Sværdets kraft 5. - 7. klasse

 

Jan Kjærs nyskrevne graphic novel "Sværdets kraft" danner udgangspunkt for et projekt om korsriddertiden med fokus på tilgivelse, det hellige og treklangen: liv-død-ny begyndelse.Desuden lægges der op til et et arbejde med centrale symboler om kors og vand.

Læs mere og tilmeld