Flag og faner 4. - 5. klasse

Hvilke værdier betyder noget for os? Og hvad forstår vi egentlig ved begrebet "værdi"? Hvor kommer vores værdier fra?

I dette projekt arbejder eleverne med værdier og symboler og med eksempler på, hvor vi henter vores forskellige værdier fra. Arbejdet tager afsæt i centrale bibelske fortællinger og uddrag af Grundloven og Menneskerettighedserklæringen. Desuden kommer eleverne til at arbejde med de værdier, der har særlig betydning for dem selv.

Det sker med udgangspunkt i de symboler, eleverne finder i forskellige flag, og de værdier, der knytter sig hertil. I projektet indgår også historiske fortællinger, hvor flag og faners betydning belyses.

Elevernes arbejde med værdier og symboler får et meget synligt produkt, idet der afvikles et kreativt undervisningsforløb i samarbejde med håndværk og design, hvor eleverne selv fremstiller flag og faner.

 

Fag: Kristendomskundskab, håndværk og design

Lektioner: 6 - 8 i kristendomskundskab og evt. 12 - 14 i håndværk og design