Sorg og livsmod 1. - 3. klasse

Hvert år rammes et stort antal børn af sorg. Det kan enten skyldes, at de mister en af deres nærmeste; at en i familien rammes af alvorlig sygdom; at der er opbrud i deres familie pga. fx skilsmisse, eller at en eller flere af de voksne i deres nærmeste familie er tynget af misbrug af den ene eller den anden art.

Forløbet er et forsøg på at klæde eleverne på til at forstå børn i sorg og give eleverne handlemuligheder til at komme den sørgende i møde. Det ikke tænkt som et led i en sorgbearbejdelse.

Med afsæt i to små fabel-tegnefilm Maja har mistet sin far og Da Williams far og mor blev skilt sættes i børnehøjde fokus på, hvad sorg er, hvornår den kan ramme én, og hvordan den kan håndteres af såvel omgivelserne som af den sorgramte selv –herunder om der kan etableres et handleberedskab til at tackle sorgen. 

På besøget i den lokale kirke skal eleverne arbejde med begreberne sorg, håb og trøst. 

 

Som afslutning på projektet laver eleverne en skriveøvelse eller et lille teaterstykke om, hvordan hovedpersonerne i de to små tegnefilm har det året efter, sorgen ramte dem.


Fag: Kristendomskundskab, klassens tid

Lektioner: 8 - 10