Klædt på til sorg

I projektet skal eleverne arbejde med forskellige former for sorgudtryk, historiske såvel som nutidige, og undersøge, hvordan man kan komme et menneske i sorg i møde.

Et af disse sorgudtryk er moden. Med udgangspunkt i den tekstile sørgemode stifter eleverne bekendtskab med tøjmoden i forbindelse med død og begravelse i Danmark fra 1400-tallet og frem til i dag. Modebilledet er således indgangen til at tale om, hvordan man historisk set har haft fælles sprog, fælles ritualer og fælles traditioner for, hvordan man udtrykte sin sorg.

Gennem cases og interviews med mennesker tæt på sorgen bl.a. en sygehuspræst, en imam og en ung kvinde, skal eleverne arbejde med nutidige sorgudtryk.

Eleverne skal endvidere reflektere over, hvordan et menneske i sorg oplever livet, ensomheden og kontakten til omgivelserne, og om der stadig findes et fælles udtryk for sorg i samfundet i dag.

Afslutningsvis skal eleverne arbejde med, hvordan man kan bidrage til et fælles sprog, hvor den, der er i sorg, kan mødes i samtale med dem, der står uden for sorgen.

 

 

Målgruppe:   7. - 10. klasse

Fag:                Dansk og kristendomskundskab

Lektioner:      8-12 

Sted:               På skolen og i den lokale kirke

Tid:                  September 2022 til juni 2023

Tilmelding:    Senest 4. august 2022