Bibeleventyret 4. - 5. klasse

Tilbud om gæstelærer i Vordingborg kommune:

Få styr på bibelen og de mange historier på en sjov og engagerende måde. I "Bibeleventyret" lærer eleverne på ekstremt kort tid om de bibelske historier, deres indbyrdes sammenhæng og Bibelens geografi.

Via fortælling, spontane dramastykker med eleverne, en kæmpe bibel med overraskelser i 66 mindre "bøger" samt lidt trylleri og rap gennemgås hele Det Gamle Testamente (GT) eller Det Nye Testamente (NT) på i alt 6 lektioner (3 x 2 lektioner til enten GT eller NT). Eleverne lærer ved hjælp af fagter og nøgleord selv at genfortælle hele GT eller NT på under 2 minutter! Ikke mange voksne kan gøre dem den kunst efter...

Hele klasselokalet laves desuden om til et "landkort", så eleverne sidder enten i Israel, i Egypten eller ved Sinaj-bjerget.

Bibeleventyret i sin nuværende form stammer fra Sverige, hvor der laves over 1000 Bibeleventyr-forløb med lokale skoleklasser om året. Undervisningen er klasseundervisning - på din skole.

Forløb om NT forudsætter, at klassen tidligere har haft forløbet om NT.

Lektioner: 3 x 2 lektioner for hhv. GT og NT.

Underviser: Rikke Kjær - uddannet Bibeleventyr-formidler, lærer og konsulent ved Sylf

Ved tilmelding angives ønsket måned for forløbet. Rikke kontakter tilmeldte lærere for nærmere aftale om tidspunkt.