Tid til tanke

TID TIL TANKE er en netbaseret artikelbase, som klassen få adgang til via et tilsendt password. Teksterne er sammensat af forskellige modaliteter, fx illustrationer, videoer, faktabokse og arbejdsspørgsmål. Alle artikler præsenterer et tema, der åbner for en filosofisk undersøgelse af livets store spørgsmål. Basen udbygges løbende med nye artikler, og indeholder pt. 7 temaer: 

Universet, Tro, Håb, Kærlighed, Humor, Fjendskab og Lykke. 

 I kan vælge at arbejde med ét tema eller med flere. Ved tilmelding får I adgang til alle artiklerArtiklerne præsenterer forskellige vinkler og perspektiver på temaet. I de efterfølgende filosofiske øvelser og samtaler kommer elevernes egne tanker i spil, og undersøgelsen er i gang. 

Den overordnede struktur i de tilhørende metodiske vejledninger er ens for alle temaer, om end de enkelte øvelser er forskellige. 

Alle tekster er kristendomsfagligt relevante med inddragelse af tekster og tanker fra filosofien, kristendommen og andre religioner. 

TID TIL TANKE handler ikke om at finde de rigtige svar eller definitioner, at overbevise andre om ens holdninger, eller om at vinde en diskussion. 

Formålet er: 

  • at eleverne forholder sig til faglig viden og filosofiske spørgsmål af eksistentielfilosofisk karakter. 

  • at eleverne indgår i et undringsfællesskab og her får mulighed for at sætte ord på egne tanker. 

  • at eleverne gennem ovenstående udvikler deres tænkning og bliver klogere på andre og verden, og dermed også på sig selv. 

Målgruppe:   7. - 10. klasse

Fag:              Kristendomskundskab

Lektioner:     3 pr. tema

Sted:             På skolen

Tid:               Fra August 2021

Tilmelding:    Gerne inden 1. september 2021