På sporet af Jesus

Folkekirkens Skoletjeneste har den glæde at indbyde 4.klasses elever til en tur ud for at finde Jesus.
I projektet vil eleverne møde virkelige, og til lejligheden opdigtede personer fra Det Nye Testamente. Personerne er blandt andre: kroværten i Betlehem, rabbineren i Nazaret, fiskeren fra Geneserat sø, Maria Magdalene, tolderen Zakæus og ypperstepræsten Kajfas.
Projektet forløber i to faser:

 

Fase 1 Med udgangspunkt i det tilsendte undervisningsoplæg fortæller læreren om udvalgte personer fra det Nye Testamente, så eleverne er fortrolige med dem, som de senere skal møde. Desuden skal de lære en sang, som synges på oplevelsesdagen, samt fremstille og medbringe et ”fotografi” af Maria, Josef og Jesusbarnet, lovruller med de ti bud og et fiskesmykke.
 

Fase 2 Oplevelsesdag i Vordingborg eller Maribo. Her møder eleverne Kajfas i templet, hvor han vil sende dem ud for at opspore vidner og høre mere om, hvad Jesus står for.
 

Oplevelsesdagen finder sted:
Vordingborg torsdag 16. september
Maribo fredag 17. september
Begge steder kl. 9.00 eller 11.05.

Målgruppe:   4. klasse

Fag:              Kristendomskundskab. billedkunst og musik

Lektioner:     6 + oplevelsesdag

Sted:             På skolen og i Vordingborg eller Maribo

Tid:               August September 2021

Tilmelding:    Senest 1. august 2021