Og Jesus sagde

I det nye testamente ser man ofte, at Jesus besvarer et spørgsmål med at fortælle en lignelse. Men hvad er en lignelse? Hvorfor benyttede Jesus disse fortællinger, hvem fortalte han dem til, og hvad kan vi bruge lignelserne til i dag?
I projektet kommer eleverne til at arbejde med fem udvalgte lignelser.

  • En mand havde to sønner
  • Guds kongerige er som et sennepsfrø
  • Et får mistet og fundet
  • At sidde til bords med Gud
  • Arbejde i vingården

Igennem arbejdet med lignelserne får eleverne både viden om lignelsen som genre og om centrale kristendomsfaglige temaer. Den didaktiske tilgang er filosofisk, kreativ og legende.
Projektet kan indledes med et kirkebesøg, hvor den lokale præst vil præsentere eleverne for lignelsesgenren.
Skulpturpark i Stokkemarke.
De 5 første klasser der tilmelder sig, kan få lov til at skabe en af lignelserne som skulptur. Sognepræsten i Stokkemarke på Lolland Laura Håkansson vil komme ud på jeres skole med materialer og siden sørge for at den bliver stillet op i den kommende lignelsesskulpturpark i Stokkemarke

Målgruppe:   4. - 6. klasse

Fag:              Kristendomskundskab med mulighed for at

                     inddrage billedkunst for udvalgte klasser

Lektioner:     6 + evt skulpturbygning

Sted:             På skolen og i den lokale kirke

Tid:               Foråret 2022

Tilmelding:    Gerne inden 1. september 2021