På rejse med Grundtvig

Få har som N.F.S. Grundtvig præget det danske samfunds forståelse af demokrati, skole og kirke. Grundtvig var af den opfattelse, at fællesskaber etableres og styrkes iskolen, i kirken og i samfundet. Han mente, at det folkelige knytter sig til vigtige samfundsinstanser som folkekirken, folketinget og folkeskolen. Alle tre organisationer har forstavelsen ‘folke’, hvilket understreger en vigtig pointe i Grundtvigs menneske- og samfundsanskuelser: Det folkelige er det, som binder os sammen trods vores forskelligheder. 

I projektet møder eleverne Grundtvig gennem en tegneserie, hvor to børn finder en ældre mand på en bænk foran Aarhus Domkirke. Undervejs går det op for børnene, at manden er den præst og salmedigter, som kaldes Grundtvig. Sammen med børnene besøger Grundtvig tre steder, hvor han i sit liv har sat aftryk, og hvor han også i dag har sat sine spor. Ved hjælp af medfølgende dialogkort samles der op på tegneseriens indhold.  
 
Et gennemgående element i projektet er at understøtte elevernes historiske bevidsthed. Det gøres via en kuffert, som indeholder genstande fra en grundtvigsk arv; en salmebog, en stemmeseddel og en fortælling fra nordisk mytologi. I samme kuffert skal eleverne give Grundtvig noget tilbage, som karakteriserer deres liv og fællesskab med hinanden i nutidens samfund. 

Formålet er, at eleverne får et elementært kendskab til Grundtvig og hans betydning for det samfund, som eleverne lever i. 

Besøg i Udby

6 heldige klasser kan i uge 41 deltage i et tretimers undervisningstilbud i og ved Udby kirke og præstegård, hvor Grundtvig blev født og hvor han senere blev præst efter sin far. Her vil der være et tilrettelagt løb om Grundtvig for eleverne.

Målgruppe:   5. - 6. klasse

Fag:              Kristendomskundskab og historie

Lektioner:     7-8 + evt besøg i Udby

Sted:             På skolen og i Udby kirke og præstegård

Tid:               Fra september 2022

Tilmelding:    4. august 2022