Så syng da!

Et møde med den danske salme 2022 

Et møde med den danske salme 2022 sætter fokus på den nye højskolesangbog. Det er den 19. udgave af en sangbog, som gennem tiden er blevet brugt til fællessang i mange sammenhænge. Senest under corona krisen har mange nydt at synge sammen – også selvom det har været hver for sig. Men hvorfor gør det godt at synge sammen? Og hvad gør sang og musik ved mennesker? Det er temaet for årets salmesangsprojekt. 

I den nye udgave af højskolesangbogen er det især i salmedelen, der er sket store ændringer. Det afspejler sig i årets salmevalg, der er en blanding af gamle klassiske salmer og nye salmer med nyskrevne melodier.  

I projektet skal eleverne synge og arbejde med følgende fem salmer: 

• Hil dig, Frelser og Forsoner 

• Op, al den ting, som Gud har gjort 

• Og Gud sang 

• Hold håbet op 

• Kære linedanser 

Salmerne vil blive indspillet og være tilgængelige fra en projekthjemmeside. Herfra kan eleverne også blive præsenteret for orgelmusik, som passer til temaet. 

Ud over at eleverne lærer at synge salmerne, kommer de også til at arbejde med melodierne, og hvad musik og sang kan gøre ved mennesker. 

Tilmeldte lærere tilbydes et indledende lærerkursus i Vartov den 17. november 2021 kl. 13-16 ved Lasse Skovgaard og Rasmus Skov Borring

Tilmeld jer lærerkurset her 

Salmesangsafslutning
Som afslutning på projektet inviteres deltagende klasser til en fælles salmesangsafslutning i enten
Vordingborg kirke eller Maribo Domkirke, hvor eleverne får mulighed for at mærke, hvordan det er at synge med i et stort kor.
Salmesangsafslutningerne kommer til at foregå i uge 12-13 2022.

  

Tilmeldte lærere modtager: 

• Lærervejledning med baggrundsmateriale og konkrete undervisningsforslag samt tekster og noder. 

• Hjemmeside med indspilninger af projektets salmer og orgelmusik. 

• Årets salmeplakat. 

• Tilbud om lokalt kirkebesøg. 

• Tilbud om lærerkursus den 17. november 2021 i Vartov, Farvergade 27, 1463 København K. 

Målgruppe:   3. - 5. klasse

Fag:             Musik og kristendomskundskab

Lektioner:     10 

Sted:             På skolen og i Vordingborg kirke eller Maribo Domkirke

Tid:               Februar - marts 2022

Tilmelding:    Senest 1. januar 2022